zondag 10 juli 2011

In dienst nemen ouderen, werkzoekenden en arbeidsgehandicapten wordt goedkoper.

Mobiliteitsbonus i.v.m. ouderen, werkzoekenden en arbeidsgehandicapten.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Kamp SZW op 4 juli 2011 getiteld Vitaliteitspakket, mede namens de ministers van VWS en OCW en de staatssecretaris-sen van SZW, OCW en Financien, dat er een mobiliteitsbonus komt (omvorming) voor het in dienst nemen van 55-plussers. In deze brief valt tevens te lezen (pagina 7 en bijlage 4) dat er een mobiliteitsbonus komt (omvorming) voor werkzoekenden en arbeidsgehandicap-ten. Dit betekent dat door deze mobiliteitsbonus / premiekorting (lees specifieke verlaging werkgeverspremies) het voor werkgevers goedkoper wordt om ouderen, werkzoekenden en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. In Bijlage 4 staat letterlijk te lezen, citaat: "De premiekortingen voor het in dienst nemen van werklozen en arbeidsgehandicapten zullen worden verhoogd." Einde citaat. Tevens gaat bijlage 4 in op de verzilveringsproblematiek bij kleine werkgevers. Ook blijkt uit de brief dat er een relatie is met de Fiscale Agenda.

Persbericht Minister Kamp stimuleert langer doorwerken 4 juli 2011

Brief van Minister Kamp over het Vitaliteitspakket 4 juli 2011

Nu.nl Ouderen makkelijker andere baan 4 juli 2011
http://www.nu.nl/economie/2556646/ouderen-makkelijker-andere-baan.html

de Telegraaf Kamp: ouderen makkelijker andere baan 4 juli 2011
http://www.telegraaf.nl/binnenland/10140193/___Makkelijker_langer_werken___.html

Nu.nl CDA wil ouderen inzetten als leermeester 6 juli 2011
http://www.nu.nl/politiek/2558413/cda-wil-ouderen-inzetten-als-leermeester.html 

Opmerking:
Ik hoop dat de aangenomen resolutie 'Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken' ( http://bit.ly/fabnNk ) bijgedragen heeft aan het overtuigen van "Den Haag" van de noodzaak van het toepassen van een premiekorting (specifieke verlaging werkgevers-premies) om de werkgelegenheid te bevorderen voor de werkzoekende Nederlanders. Dat die premiekorting (specifieke verlaging werkgeverspremies) in vervolg mobiliteitsbonus heet is nieuw. 
Nu nog de 1e trap van de 2 trapsraket onderzoeken te weten een generieke ver-laging van de werkgeverspremies.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

zaterdag 23 april 2011

Banengroei stimuleren

N.a.v. de voornemens van staatssecretaris van Financien Weekers (BTW op voedsel omhoog van 6% naar 19% ???), heb ik een enquete / poll op linkedin gezet over hoe kunnen we de banen groei stimuleren. Wat is de beste financiele prikkel om te zorgen dat er meer banen komen voor werkzoekenden en mensen met een arbeidshandicap ?

Voor informatie over de Fiscale Agenda van staatssecretaris Weekers hierbij 2 URL's:

Bekendmaking Fiscale Agenda Weekers:
http://www.rijksoverheid.nl/regering/het-kabinet/bewindspersonen/frans-weekers/fiscale-agenda

Download Fiscale Agenda Weekers:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/notas/2011/04/13/fiscale-agenda.html

Persoonlijk heb ik de indruk dat bepaalde voorstellen / ideeen van staatssecretaris Weekers in zijn Fiscale Agenda een hoog balletje opgooi gehalte hebben, waarop gerea-geerd kan worden. Naar verluidt bleek er binnen 24 uur na bekendmaking van de Fiscale Agenda van staatssecretaris Weekers een Tweede Kamer meerderheid tegen de verhoging van het BTW tarief op voedsel van 6% naar 19%, als dit klopt dan wordt naar ik vermoedt dat specifieke balletje in ieder geval snel uit de lucht gehaald.

Dit weblog gaat niet over die BTW discussie, maar over is verlaging van de inkomsten-belasting tarieven wel de beste financiele prikkel om de werkgelegenheid te bevorderen ? Menig MKB ondernemer die zelf de loonadministratie doet, weet dat verlaging van de inkomstenbelasting arbeid inhuren voor hem niet goedkoper maakt. Hooguit dat er wellicht wellicht op de lange termijn meer aan loonmatiging gedaan wordt bij verlaging van de inkomstenbelasting tarieven (zie de Oort operatie 1990 en de Belastingherziening 2001 Zalm / Vermeend). Doordat de Belastingherziening in 2001 en de lastenverlichting die toen werd doorgevoerd, tijdens hoogconjunctuur werd uitgevoerd, werkte die pro-cylisch i.p.v. anti-cyclisch. Navolgend de uitkomst van deze enquete / poll. Bij een keuze voor anders was het verzoek om kort en duidelijk aan te geven hoe dat anders er dan uit ziet.

----------------------------------------------------------------------------------------

Uitslag enquete / poll: De beste (financiele) prikkel voor meer banen is ..... ?

http://linkd.in/hIKZiJ
 (Helaas heeft linkedin deze functie gewijzigd in de loop van 2013.)

Verlaging werkgeverspremies 38%

Verlaging inkomstenbelasting 11%
Verlaging winstbelasting          4%
Anders (o.a. scholing)           36%
Geen mening                        10%

De laatste 1% is verdeeld over de keuze mogelijkheden. 

Voor nadere info en reacties bij de enquete / poll zie de URL.

----------------------------------------------------------------------------------------

Mijn persoonlijke mening hierover heb ik proberen te verwoorden in een separaat weblog, kort samengevat een 2 trapsraket:

http://gerrithartholt.blogspot.com/2010/12/aangenomen-resolutie-bevordering.html 

----------------------------------------------------------------------------------------

URL vastgesteld verslag schriftelijk overleg vaste commissie Financiën over de Fiscale Agenda. 
De vragen en opmerkingen zijn op 19 mei 2011 aan de staatssecretaris van Financiën voorgelegd. Bij brief van 26 mei 2011 zijn ze door hem beantwoord. Download mogelijkheid verslag bevindt zich rechtsboven na opening URL, let op het is een behoor-lijke lap tekst.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32740-3.html

----------------------------------------------------------------------------------------

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.