zondag 10 juli 2011

In dienst nemen ouderen, werkzoekenden en arbeidsgehandicapten wordt goedkoper.

Mobiliteitsbonus i.v.m. ouderen, werkzoekenden en arbeidsgehandicapten.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Kamp SZW op 4 juli 2011 getiteld Vitaliteitspakket, mede namens de ministers van VWS en OCW en de staatssecretaris-sen van SZW, OCW en Financien, dat er een mobiliteitsbonus komt (omvorming) voor het in dienst nemen van 55-plussers. In deze brief valt tevens te lezen (pagina 7 en bijlage 4) dat er een mobiliteitsbonus komt (omvorming) voor werkzoekenden en arbeidsgehandicap-ten. Dit betekent dat door deze mobiliteitsbonus / premiekorting (lees specifieke verlaging werkgeverspremies) het voor werkgevers goedkoper wordt om ouderen, werkzoekenden en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. In Bijlage 4 staat letterlijk te lezen, citaat: "De premiekortingen voor het in dienst nemen van werklozen en arbeidsgehandicapten zullen worden verhoogd." Einde citaat. Tevens gaat bijlage 4 in op de verzilveringsproblematiek bij kleine werkgevers. Ook blijkt uit de brief dat er een relatie is met de Fiscale Agenda.

Persbericht Minister Kamp stimuleert langer doorwerken 4 juli 2011

Brief van Minister Kamp over het Vitaliteitspakket 4 juli 2011

Nu.nl Ouderen makkelijker andere baan 4 juli 2011
http://www.nu.nl/economie/2556646/ouderen-makkelijker-andere-baan.html

de Telegraaf Kamp: ouderen makkelijker andere baan 4 juli 2011
http://www.telegraaf.nl/binnenland/10140193/___Makkelijker_langer_werken___.html

Nu.nl CDA wil ouderen inzetten als leermeester 6 juli 2011
http://www.nu.nl/politiek/2558413/cda-wil-ouderen-inzetten-als-leermeester.html 

Opmerking:
Ik hoop dat de aangenomen resolutie 'Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken' ( http://bit.ly/fabnNk ) bijgedragen heeft aan het overtuigen van "Den Haag" van de noodzaak van het toepassen van een premiekorting (specifieke verlaging werkgevers-premies) om de werkgelegenheid te bevorderen voor de werkzoekende Nederlanders. Dat die premiekorting (specifieke verlaging werkgeverspremies) in vervolg mobiliteitsbonus heet is nieuw. 
Nu nog de 1e trap van de 2 trapsraket onderzoeken te weten een generieke ver-laging van de werkgeverspremies.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten